ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลม - มอเตอร์ไซต์ไต่ถัง
ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลม - มอเตอร์ไซต์ไต่ถัง
ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลม - วัตถุกลิ้งในวงโค้ง
โจทย์วัตถุกลิ้งในวงโค้ง (ข้อ 1, 2, 3)
โจทย์วัตถุกลิ้งในวงโค้ง (รถไฟเหาะตีลังกา) และโจทย์รถเคลื่อนที่บนสะพานโค้ง