ฟิสิกส์ ว40201
งานและพลังงาน งาน
นิยามเรื่องงาน , สูตรคำนวณเรื่องงาน
นิยามเรื่องงาน , สูตรคำนวณเรื่องงาน
การคำนวณหางานที่ใช้ในการเคลื่อนที่วัตถุ โดยแรงทำมุมกับการกระจัด
โจทย์คำนวณเรื่อง งาน (2 ข้อ)
โจทย์คำนวณเรื่อง งาน (2 ข้อ)