ฟิสิกส์ ว40201
งานและพลังงาน เครื่องกล
เครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรงและอำนวยความสะดวก / คานใช้หลักการของโมเมนต์
เครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรงและอำนวยความสะดวก / คานใช้หลักการของโมเมนต์
คานแบบต่างๆ, ลิ่ม และ พื้นเอียง
ล้อและเพลา, สกูร และ รอก
รอกพวง, เครื่องกลที่ดี , ประสิทธิภาพเครื่องกล และ การได้เปรียบเชิงกล