ฟิสิกส์ ว40201
งานและพลังงาน สรุปเรื่องงานและพลังงาน
งาน , กำลัง , พลังงาน และ พลังงานกล
งาน , กำลัง , พลังงาน และ พลังงานกล
พลังงานจลน์ , พลังงานศักย์ , พลังงานศักย์โน้มถ่วง , พลังงานศักย์ยืดหยุ่น , ค่านิจสปริง
กฎการอนุรักษ์พลังงาน , เครื่องกล
ประสิทธิภาพเครื่องกล , การได้เปรียบเชิงกล และ การได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายทั้ง 6 ชนิด