ฟิสิกส์ ว40201
โมเมนตัมและการดล การชน 2 มิติ
การชน 2 มิติ
การชน 2 มิติ
เมื่อมวลเท่ากัน ชนกันแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ลักษณะ 2 มิติ มวลทั้งสองจะทำมุมกัน 90 องศาเสมอ
โจทย์เรื่อง การชน 2 มิติ แบบยืดหยุ่นสมบูรณ์
โจทย์เรื่อง การชน 2 มิติ แบบยืดหยุ่นสมบูรณ์