ฟิสิกส์ ว40201
โมเมนตัมและการดล กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม
กฎทรงโมเมนตัม / โจทย์เรื่อง กฎทรงโมเมนตัม 1 มิติ
กฎทรงโมเมนตัม / โจทย์เรื่อง กฎทรงโมเมนตัม 1 มิติ
โจทย์เรื่อง กฎทรงโมเมนตัม 1 มิติ
กรณี การชนวัตถุที่มีมวลเท่ากัน / โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม 1 มิติ (การระเบิดออกจากกัน)
โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม 2 มิติ (การระเบิดออกจากกันมากกว่า 1 ชิ้น)