ฟิสิกส์ ว40201
โมเมนตัมและการดล กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม
โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม 2 มิติ (การระเบิดออกจากกันมากกว่า 1 ชิ้น) / โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม 1 มิติ
โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม 2 มิติ (การระเบิดออกจากกันมากกว่า 1 ชิ้น) / โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม 1 มิติ
โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม 1 มิติ (การระเบิดออกจากกัน)
โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม และ กฎการอนุรักษ์พลังงาน
โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม (ชนแล้วติดกันไป)