ฟิสิกส์ ว40201
โมเมนตัมและการดล สรุปการชนและกฏการอนุรักษ์โมเมนตัม
โมเมนตัม , แรงดล , การดล , ตัวอย่าง การหาค่าโมเมนตัม
โมเมนตัม , แรงดล , การดล , ตัวอย่าง การหาค่าโมเมนตัม
โจทย์เรื่อง โมเมนตัม / ทบทวนเรื่องการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ และ แบบไม่ยืดหยุ่น
โจทย์ การชน 2 มิติ / ทบทวนเรื่องการระเบิดออกจากกัน
โจทย์ กฎทรงโมเมนตัม