ฟิสิกส์ ว40201
โมเมนตัมและการดล การดลและแรงดล
กิจกรรมศึกษาเรื่อง การปล่อยไข่จากระดับความสูงเดียวกัน ลงบนพื้นโต๊ะ และ ลงบนฟองน้ำ
กิจกรรมศึกษาเรื่อง การปล่อยไข่จากระดับความสูงเดียวกัน ลงบนพื้นโต๊ะ และ ลงบนฟองน้ำ
การดล และ แรงดล
การคำนวณหา การดล (ต้องคิดตามหลักเวคเตอร์ )
สรุป การคำนวณเรื่อง การดล