ฟิสิกส์ ว40201
โมเมนตัมและการดล การชน 1 มิติ
การชน 1 มิติ , กิจกรรมศึกษาเรื่อง การชน 1 มิติ
การชน 1 มิติ , กิจกรรมศึกษาเรื่อง การชน 1 มิติ
กิจกรรมศึกษาเรื่อง การชน 1 มิติ (ต่อ)
การชนแบบยืดหยุ่น : ผลรวมของโมเมนตัม และ พลังงานจลน์ก่อน-หลังชน (กรณี มวลน้อยกว่าไปชนมวลมากกว่า)
การชนแบบยืดหยุ่น : ผลรวมของโมเมนตัม และ พลังงานจลน์ก่อน-หลังชน (กรณี มวลมากกว่าไปชนมวลน้อยกว่า)