ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบหมุน พลังงานจลน์ของการหมุน / โมเมนตัมเชิงมุม
พลังงานจลน์กับการเคลื่อนที่แบบหมุน มุมของการหมุน
พลังงานจลน์กับการเคลื่อนที่แบบหมุน มุมของการหมุน
พลังงานจลน์ในการหมุน
โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานจลน์ของการหมุน (2 ข้อ)
โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานจลน์ของการหมุน (2 ข้อ)