ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบหมุน อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม
ทบทวนการเคลื่อนที่แบบหมุน , โมเมนตัมเชิงมุม และกฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
ทบทวนการเคลื่อนที่แบบหมุน , โมเมนตัมเชิงมุม และกฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
โจทย์ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (2 ข้อ)
โจทย์ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (3 ข้อ)