ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบหมุน สรุปการเคลื่อนที่แบบหมุน
การกระจัดเชิงมุม , ความเร็วเชิงมุม , ความเร่งเชิงมุม, ปริมาณเชิงเส้นกับปริมาณเชิงมุม
การกระจัดเชิงมุม , ความเร็วเชิงมุม , ความเร่งเชิงมุม, ปริมาณเชิงเส้นกับปริมาณเชิงมุม
พลังงานจลน์ในการหมุน , โมเมนตัมเชิงมุม
ทิศของโมเมนตัมเชิงมุม , ทิศของทอร์ก , สมการของ ทอร์ก
งานจากการหมุน , กำลังจากการหมุน