เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ชมวิดีทัศน์ ""Atom Song""
การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ ในอะตอม
ตัวอย่าง การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ ในอะตอม
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-