เคมี ว40221
อะตอม - ตารางธาตุ ตารางธาตุ / สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ
ทบทวน สร้างความสนใจ ชมวิดีทัศน์ ""พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในอะตอม""
ทบทวน สร้างความสนใจ ชมวิดีทัศน์ ""พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในอะตอม""
ชมวิดีทัศน์ ""Elements Song""
ตารางธาตุในปัจจุบัน
สรุปสมบัติของธาตุในตารางธาตุ