เคมี ว40221
อะตอม - ตารางธาตุ จุดหลอมเหลว จุดเดือด
ทบทวน สร้างความสนใจ คำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ คำถามเติมเต็ม
กิจกรรมการจำธาตุ 20 ธาตุแรก / จุดหลอมเหลว / จุดเดือด
พิจารณาจุดหลอมเหลว จุดเดือดของธาตุในตารางธาตุ
สรุปแนวโน้มจุดหลอมเหลวจุดเดือด ของธาตุในตารางธาตุ