เคมี ว40221
อะตอม - ตารางธาตุ ขนาดอะตอม/รัศมีไอออน
ทบทวน สร้างความสนใจ คำถามเติมเต็ม ชมวิดีทัศน์ ""Elements Song""
ทบทวน สร้างความสนใจ คำถามเติมเต็ม ชมวิดีทัศน์ ""Elements Song""
กิจกรรมเสริมความจำธาตุ 20 ธาตุแรก
ขนาดอะตอม/การวัดขนาดอะตอม
เปรียบเทียบขนาดอะตอมและรัศมีไอออน