เคมี ว40221
อะตอม - ตารางธาตุ พลังงานไอออนไนเซชัน
ทบทวน สร้างความสนใจ คำถามเติมเต็มสรุปสมบัติของธาตุ และขนาดอะตอมจากวิดีทัศน์
ทบทวน สร้างความสนใจ คำถามเติมเต็มสรุปสมบัติของธาตุ และขนาดอะตอมจากวิดีทัศน์
เฉลยคำถามเติมเต็ม สรุปขนาดอะตอมของธาตุในตารางธาตุ
การเกิดไอออน / พลังงานไอออไนเซชัน
พิจารณาพลังงานไอออไนเซชัน ของอะลูมิเนีบม