เคมี ว40221
อะตอม - ตารางธาตุ เลขออกซิเดชัน
ทบทวน สร้างความสนใจ กิจกรรมท่องจำธาตุ การแตกตัวเป็นไอออนของธาตุ
ทบทวน สร้างความสนใจ กิจกรรมท่องจำธาตุ การแตกตัวเป็นไอออนของธาตุ
สเถียรภาพของโลหะและอโลหะ
เทคนิคการจดจำธาตุมากกว่า 20 ธาตุแรก
เลขออกซิเดชัน / หลักการหาเลขออกซิเดชัน