เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก / สมบัติสารประกอบไอออนิก
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก
สรุปพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก
สรุปอะตอมตามแนวคิดของดอลตัน