เคมี ว40221
สมบัติของธาตุ และสารประกอบ ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ทักทาย ทบทวน
ทักทาย ทบทวน
สารเคมีในร่างกาย / ธาตุไนโตรเจน / การหมุนเวียนของไนโตรเจน
การแยกไนโตรเจนเพื่อใช้ประโยชน์
ธาตุออกซิเจน