เคมี ว40221
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ของแข็ง สมบัติของของแข็ง
ทักทาย นำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นการเรียนรู้
ทักทาย นำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นการเรียนรู้
แนะนำกิจกรรมเปิดประตูสู่การเรียนรู้
ทดลองกิจกรรมที่ 1-3
สนุกกับ Dry Ice