วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (2) ระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง
ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ที่ถูกกระตุ้นให้ทำงาน ด้วยต่อมใต้สมอง
ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ที่ถูกกระตุ้นให้ทำงาน ด้วยต่อมใต้สมอง
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย – อัณฑะ หลอดสร้างตัวอสุจิ
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย – ถุงอัณฑะ หลอดเก็บตัวอสุจิ