วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (2) การตั้งครรภ์, การคลอด, ความผิดปกติของการตั้งครรภ์
แผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น ผิวเผือก ตาบอดสี ธาลัสซีเมีย
สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายชาย และจากฝ่ายหญิง
การผสมเทียม เป็นวิธีการทำให้เกิด การปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่