วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (2) การตั้งครรภ์, การคลอด, ความผิดปกติของการตั้งครรภ์
ศึกษาการเพิ่มประชากรของ 2 ครอบครัว
ศึกษาการเพิ่มประชากรของ 2 ครอบครัว
ปัญหาจากการเพิ่มจำนวนประชากร
การวางแผนครอบครัว และการคุมกำเนิด
การคุมกำเนิดแบบชั่วคราวในเพศหญิง เช่น ห่วงอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด