ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์ (1)
ทบทวน คาร์โบไฮเดรต กลุ่มมอโนแซกคาไรด์ และกลุ่มโอลิแซกคาไรด์
ทบทวน คาร์โบไฮเดรต กลุ่มมอโนแซกคาไรด์ และกลุ่มโอลิแซกคาไรด์
คาร์โบไฮเดรต กลุ่มพอลิแซกคาไรด์ (เซลลูโลส)
คาร์โบไฮเดรต กลุ่มพอลิแซกคาไรด์ (แป้ง, ไกลโคเจน)
พอลิแซกคาไรด์บางชนิด เช่น ไคทิน เพกทิน