ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์ (2)
ลิพิด ประกอบด้วย กลีเซอรอล และกรดไขมัน
ลิพิด ประกอบด้วย กลีเซอรอล และกรดไขมัน
กรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ความผิดปกติที่เกิดจาก การบริโภคที่ขาดกรดไขมันที่จำเป็น
ลิพิดธรรมดา เช่น ไตรกลีเซอไรด์ ขี้ผึ้ง ไขปลาวาฬ