ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์ (2)
สาระการเรียนรู้เรื่องวิตามิน
สาระการเรียนรู้เรื่องวิตามิน
วิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ วิตามิน B, วิตามิน C
วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน A, วิตามิน D, วิตามิน E, วิตามิน K