ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปฎิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
สาระการเรียนรู้เรื่อง ปฎิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
สาระการเรียนรู้เรื่อง ปฎิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
สารอาหารลำเลียงไปสู่เซลล์ แล้วนำไปใช้ในปฏิกิริยาเคมี เรียกว่า metabolism
อะตอมรวมตัวอยู่ได้ด้วยพันธะเคมี และมีพลังงานสะสมอยู่ในรูปของพลังงานพันธะ
ปฎิกิริยาเคมีต้องได้รับพลังงานกระตุ้น เพื่อเปลี่ยนสารตั้งต้น ไปเป็นสารผลิตภัณฑ์