ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และทฤษฎีเซลล์
เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์
เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมการศึกษา ตอน 1 การคำนวณหากำลังขยายของล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมการศึกษา ตอน 2 การหาขนาดของวัตถุหรือภาพ จากกล้องจุลทรรศน์