ชีววิทยา ว40241
ระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงาน การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
บทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ ระบบย่อยอาหาร และสลายอาหารให้ได้พลังงาน
บทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ ระบบย่อยอาหาร และสลายอาหารให้ได้พลังงาน
อาหารและการย่อยอาหาร
การย่อยอาหารของ รา และแบคทีเรีย
การย่อยอาหารของ อะมีบา และพารามีเซียม