ชีววิทยา ว40241
ระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงาน การสลายสารอาหารระดับเซลล์
บทบาทของออกซิเจนในการสลายสารอาหาร
บทบาทของออกซิเจนในการสลายสารอาหาร
ประโยชน์จากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์
คำถามเรื่อง การสลายโมเลกุลของสารอาหาร