ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์
เลือดประกอบด้วย พลาสม่า และ เม็ดเลือด (เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด)
เลือดประกอบด้วย พลาสม่า และ เม็ดเลือด (เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด)
กิจกรรม 6.13 หมู่เลือดของผู้ให้และผู้รับ
กรุ๊ปเลือด / การบริจาคโลหิต