ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย กลไกลการสร้างภูมิคุ้มกันและโรคเอดส์
โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
ยาแก้แพ้ หรือ ยาต้านฮีสตามีน
โรคภูมิแพ้ ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ทางผิวหนัง ภูมิแพ้ทางตา