คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง วิวัฒนาการจำนวน
ทบทวนความรู้เรื่องเซตของจำนวนต่างๆ
ทบทวนความรู้เรื่องเซตของจำนวนต่างๆ
อธิบายข้อสังเกตของจำนวนตรรกยะ (ช่วง 1)
อิบายข้อสังเกตของจำนวนตรรกยะ (ช่วง 2)
เซตของจำนวนตรรกยะและจำนวนจริง