คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง การนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้แก้สมการกำลัง สอง
ทบทวนการคูณพหุนาม
ทบทวนการคูณพหุนาม
ทบทวนการแยกตัวประกอบ
เฉลยการบ้าน (ช่วง1)
เฉลยการบ้าน (ช่วง2)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-