คณิตศาสตร์ ค41101
จำนวนจริง การแก้สมการ
ทบทวนสมบัติการไม่เท่ากัน
ทบทวนสมบัติการไม่เท่ากัน
การแก้อสมการและเฉลยแบบทดสอบอสมการ (ช่วง1)
เฉลยแบบทดสอบอสมการ (ช่วง2) และเฉลยแบบฝึกหัด 3.4.1
เฉลยแบบฝึกหัด 3.4.2 และการแก้โจทย์อสมการประยุกต์