คณิตศาสตร์ ค41101
เลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง