คณิตศาสตร์ ค41101
เลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
-ไม่มีข้อมูล VDO-