คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน (1)
คู่อันดับ / จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่อง ผลคูณคาร์ทีเชียน
คู่อันดับ / จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่อง ผลคูณคาร์ทีเชียน
ความหมายของผลคูณคาร์ทีเชียน
ตัวอย่าง ผลคูณคาร์ทีเชียน (ช่วง1)
ตัวอย่าง ผลคูณคาร์ทีเชียน (ช่วง2)