คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน (2)
จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่อง โดเมนและเรนจ์
จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่อง โดเมนและเรนจ์
ความหมายของ โดเมนและเรนจ์
ตัวอย่าง การหาโดเมนและเรนจ์ จากความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข (ช่วง1)
ตัวอย่าง การหาโดเมนและเรนจ์ จากความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไข (ช่วง2)