คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน (2)
ความหมายของความสัมพันธ์ นิยามโดเมนและเรนจ์
ความหมายของความสัมพันธ์ นิยามโดเมนและเรนจ์
ตัวอย่าง การหาโดเมนและเรนจ์ จากความสัมพันธ์ที่กำหนด (ช่วง1)
ตัวอย่าง การหาโดเมนและเรนจ์ จากความสัมพันธ์ที่กำหนด (ช่วง2)
ตัวอย่าง การพิจารณาโดเมนและเรนจ์ ของความสัมพันธ์ที่เป็นกราฟ