คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน (2)
ทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ และเฉลยการบ้าน
ทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ และเฉลยการบ้าน
ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ที่เป็นคู่อันดับ
นิยามและตัวอย่างของฟังก์ชัน
หลักการพิจารณา ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน