คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันกำลังสอง
ทบทวน การแก้สมการกำลังสอง โดยใช้กราฟ
ทบทวน การแก้สมการกำลังสอง โดยใช้กราฟ
ตัวอย่าง การเขียนกราฟ การหาโดเมนและเรนจ์ และคำตอบจากกราฟ
แบบฝึกหัด การแก้สมการโดยใช้กราฟ