คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน การนำกราฟไปใช้แก้สมการและอสมการ
แบบฝึกหัด การแก้สมการกำลังสอง โดยใช้กราฟ
แบบฝึกหัด การแก้สมการกำลังสอง โดยใช้กราฟ
แบบฝึกหัด การแก้สมการกำลังสอง โดยใช้กราฟ (ต่อ)
การหาโดเมนและเรนจ์ของกราฟ