คณิตศาสตร์ ค41101
ฟังก์ชัน การนำกราฟไปใช้แก้สมการและอสมการ
จุดประสงค์การเรียน การแก้อสมการโดยใช้กราฟ
จุดประสงค์การเรียน การแก้อสมการโดยใช้กราฟ
การแก้อสมการ โดยใช้กราฟ
ตัวอย่าง การแก้อสมการโดยใช้กราฟ (ข้อ 1 และข้อ 2)
ตัวอย่าง การแก้อสมการโดยใช้กราฟ (ข้อ 2 ต่อ)