คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบจำนวนจริง การแก้สมการ และอสมการ ในรูปค่าสัมบูรณ์
ทบทวนการแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ (ทั้งสามกรณี) และเฉลยการบ้าน
ทบทวนการแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ (ทั้งสามกรณี) และเฉลยการบ้าน
อธิบายการแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ (กรณีอื่นๆ) - (ช่วง1)
อธิบายการแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ (กรณีอื่นๆ) - (ช่วง2)
อธิบายการแก้สมการในรูปค่าสัมบูรณ์ (กรณีอื่นๆ) - (ช่วง3)