คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบจำนวนจริง การแก้สมการ และอสมการ ในรูปค่าสัมบูรณ์
ทบทวนทฤษฎีบทการไม่เท่ากันของค่าสัมบูรณ์
ทบทวนทฤษฎีบทการไม่เท่ากันของค่าสัมบูรณ์
อธิบายตัวอย่างการแก้อสมการ โดยใช้ทฤษฎีบทการไม่เท่ากัน(ช่วง1)
อธิบายตัวอย่างการแก้อสมการ โดยใช้ทฤษฎีบทการไม่เท่ากัน(ช่วง2)
อธิบายตัวอย่างการแก้อสมการ โดยใช้ทฤษฎีบทการไม่เท่ากัน(ช่วง3)