คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ระบบจำนวนจริง การแก้สมการ และอสมการ ในรูปค่าสัมบูรณ์
ทบทวนการแก้อสมการที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ และอธิบายการแก้อสมการ ในกรณีที่เป็นค่าสัมบูรณ์ทั้งสองข้าง
ทบทวนการแก้อสมการที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ และอธิบายการแก้อสมการ ในกรณีที่เป็นค่าสัมบูรณ์ทั้งสองข้าง
อธิบายการแก้อสมการ ในกรณีที่เป็นค่าสัมบูรณ์ทั้งสองข้าง(ช่วง2)
อธิบายการหาเซตคำตอบของอสมการที่กำหนด (ช่วง1)
อธิบายการหาเซตคำตอบของอสมการที่กำหนด (ช่วง2)