คณิตศาสตร์เสริม ค41201
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีการหาร
เฉลยการบ้านของวันที่ 4ก.ย.51
เฉลยการบ้านของวันที่ 4ก.ย.51
อธิบายตัวอย่างการพิสูจน์ข้อความที่กำหนดโดยทฤษฎีบทต่างๆ
อธิบายขั้นตอนวิธีการหาร ทฤษฎีบทที่4 และตัวอย่างขั้นตอนวิธีการหาร(ช่วง1)
อธิบายทฤษฎีบทที่4 และตัวอย่างขั้นตอนวิธีการหาร(ช่วง2)